Skip to main content

Gorgonzola značenje

šta znači Gorgonzola

Na latinici: Definicija i značenje reči Gorgonzola (fr. gorgonzola,od italijanske reči: gorgonzola) vrsta mekog sira s glji-vicama plesni (premaod italijanske reči: gradiću Gorgonzola, u kome se proizvodi).

Reč Gorgonzola sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. горгонзола, итал. горгонзола) врста меког сира с гљи-вицама плесни (према итал. градићу Горгонзола, у коме се производи).


Gorivo Gorivo je supstanca koje se koristi kao izvor energije. Gorivo daje en...
Gorila zool. najveći čoveku sličan majmun, visok preko 2 t, živi po prašumam...
Gorž de pižon boja golubijeg vrata. ...
Gordijev čvor teškoća koja izgleda nesavladljiva, zadatak koji se može samo silom...
Gorgonzola vrsta mekog sira s glji-vicama plesni ....
Gorgona 1. mt. fantastično žensko biće u grčkoj mitologiji sa zmijama umesto ...
Sve reči na slovo g