Skip to main content

Gu starati

Šta znači Gu starati


Gu starati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gu starati (latinski gustare) kušati, okušati (jelo); nalaziti zadovoljstvo, uživati u posmatranju nekoga ili nečega (jela, odela, karata pri igri i dr.); lagano sladiti; izazivati ili hteti izazvati dopadanje kod koga za nešto, za koga.

Reč Gu starati napisana unazad: itarats ug

Gu starati se sastoji od 10 slova.

sta je Gu starati

Slično:
Šta znači Gu starati kušati, okušati ; nalaziti zadovoljstvo, uživati u posmat...