Skip to main content

Guaš slikarstvo

Šta znači Guaš slikarstvo


Guaš slikarstvo značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Guaš slikarstvo (od francuske reči: gouache, od italijanske reči: guazzo) slikanje (ili: bojadisanje) gumiranim vodenim bojama (naročito se primenjuje u bojadisanju tapeta, lepeza i dr.); gvaco.

Reč Guaš slikarstvo napisana unazad: ovtsrakils šaug

Guaš slikarstvo se sastoji od 15 slova.

sta je Guaš slikarstvo

Slično:
Šta znači Guaš slikarstvo slikanje gumiranim vodenim bojama ; gvaco. ...