Skip to main content

Gulanfer značenje

šta znači Gulanfer

Na latinici: Definicija i značenje reči Gulanfer (arap.-pere. gulambare,od turske reči: gulam-rage homoseksualac) beskućnik, skitnica, probisvet; spadalo, mangup.

Reč Gulanfer sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап.-пере. гуламбаре, тур. гулам-раге хомосексуалац) бескућник, скитница, пробисвет; спадало, мангуп.


Gulden prvobitno zlatan, a posle i srebrn novac u Holandiji i Austriji....
Gulaš kup. manji komadi goveđeg mesa upirjanjeni sa dosta crnog luka, pap...
Gulanfer beskućnik, skitnica, probisvet; spadalo, mangup....
Sve reči na slovo g