Skip to main content

Gungula značenje

šta znači Gungula

Na latinici: Definicija i značenje reči Gungula (pere. gulgule,od turske reči: sulgule) gužva, metež; gomila, mnoštvo; buka, vika, graja.

Reč Gungula sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. гулгуле, тур. сулгуле) гужва, метеж; гомила, мноштво; бука, вика, граја.


Gungula gužva, metež; gomila, mnoštvo; buka, vika, graja....
Sve reči na slovo g