Skip to main content

Iberija značenje

šta znači Iberija

Na latinici: Definicija i značenje reči Iberija (od grčke reči: Iberia latinski iberia) zemlja kojom teče Mbep (danas Ebro), dakle stara Hispanija,to jest celo Pirinejsko poluostr-vo (Španija i Portugalija); takođe stari naziv za istočnu Gruziju.

Reč Iberija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. Ибериа лат. ибериа) земл>а којом тече Мбеп (данас Ебро), дакле стара Хиспанија, тј. цело Пиринејско полуостр-во (Шпанија и Португалија); такође стари назив за источну Грузију.


Iberciger ogrtač, proleć-ni ili jesenji mantil. ...
Ibermenš natčovek, pojam iz filozofije Fridriha Ničea. Ovim su se pojmom kor...
Iberija zeml>a kojom teče Mbep , dakle stara Hispanija, tj. celo Pirinejsko...
Sve reči na slovo i