Skip to main content

Ifigenija značenje

šta znači Ifigenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ifigenija (od grčke reči: Iphigenefa) kit. kći kralja Agamemnona i Klitemnestre. Da bi se umilostivila boginja Artemida — koja je, srdita na Agamemnona, sprečavala odlazak Helena iz Aulide u Troju — Agame-mnon je hteo da je prinese boginji na žrtvu, ali je ova odnese na Tauridu i učini svojom sveštenicom. Tu spase svoga brata Oresta i pobegne s njim i kipom Artemidinim u Atiku, gde je umrla kao sveštenica. U svetskoj umetnosti i književnosti predmet mnogih obrada: Es-hil, Sofoklo, Euripid, Rasin, Gete; opera od G luka.

Reč Ifigenija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. Ипхигенефа) кит. кћи краља Агамемнона и Клитемнестре. Да би се умилостивила богиња Артемида — која је, срдита на Агамемнона, спречавала одлазак Хелена из Аулиде у Троју — Агаме-мнон је хтео да је принесе богињи на жртву, али је ова однесе на Тауриду и учини својом свештеницом. Ту спасе свога брата Ореста и побегне с њим и кипом Артемидиним у Атику, где је умрла као свештеница. У светској уметности и књижевности предмет многих обрада: Ес-хил, Софокло, Еурипид, Расин, Гете; опера од Г лука.


Ifigenija kit. kći kralja Agamemnona i Klitemnestre. Da bi se umilostivila bo...
Sve reči na slovo i