Skip to main content

Ifigenija značenje

Šta znači Ifigenija


Ifigenija

latinica:

Definicija i značenje reči Ifigenija (od grčke reči: Iphigenefa) kit. kći kralja Agamemnona i Klitemnestre. Da bi se umilostivila boginja Artemida — koja je, srdita na Agamemnona, sprečavala odlazak Helena iz Aulide u Troju — Agamemnon je hteo da je prinese boginji na žrtvu, ali je ova odnese na Tauridu i učini svojom sveštenicom. Tu spase svoga brata Oresta i pobegne s njim i kipom Artemidinim u Atiku, gde je umrla kao sveštenica. U svetskoj umetnosti i književnosti predmet mnogih obrada: Eshil, Sofoklo, Euripid, Rasin, Gete; opera od G luka.

Reč Ifigenija napisana unazad: ajinegifi

Ifigenija se sastoji od 9 slova.

sta je Ifigenija

Slično:
Ifigenija kit. kći kralja Agamemnona i Klitemnestre. Da bi se umilo...
Sve reči na slovo I