Skip to main content

Ignoramus et ignorabimus značenje

šta znači Ignoramus et ignorabimus

Na latinici: Definicija i značenje reči Ignoramus et ignorabimus (latinski ignoramus et ignorabimus) fil. čuvena izrekaod nemačke reči: fiziologa Di Boa-Rejmona (1818—1896): „Ne znamo, a nećemo nikada ni znati",to jest nikada nećemo moći prekoračiti ljudskom duhu postavljene granice saznanja prirode; bvome nasuprot postavio jeod nemačke reči: priro-dnjak Ernst Hekel lozinku: impavidi pro-gredijamur (latinski impavidi progrediamur) „Poćimo bez kolebanja napred!"

Reč Ignoramus et ignorabimus sastoji se od 24 slova.

На Ћирилици: (лат. игнорамус ет игнорабимус) фил. чувена изрека нем. физиолога Ди Боа-Рејмона (1818—1896): „Не знамо, а нећемо никада ни знати", тј. никада нећемо моћи прекорачити људском духу постављене границе сазнања природе; бвоме насупрот поставио је нем. приро-дњак Ернст Хекел лозинку: импавиди про-гредијамур (лат. импавиди прогредиамур) „Поћимо без колебања напред!"


Ignoscirati ne pamtiti više, oprostiti, zaboraviti, smatrati kao da se što nije...
Ignoscibilan oprostljiv; ignoti nula kupido posl. znano voljeno, neznano nevolj...
Ignorantan neznalački, neuk, koji ne zna, koji je bez znanja....
Ignorant neznalica; onaj koji se pravi da ne zna, onaj koji prelazi preko ne...
Ignoramus et ignorabimus fil. čuvena izreka nem. fiziologa Di Boa-Rejmona : „Ne znamo, a neće...
Ignominija sram, stid, obeščašćenje, beščašće....
Sve reči na slovo i