Skip to main content

Invalid značenje

šta znači Invalid

Na latinici: Definicija i značenje reči Invalid (latinski invalidus) onaj koji je nesposoban ili onesposobljen za službu i zarađi-vanje radi izdržavanja sebe i svoje porodice, naročito onaj koji je onesposobljen u ratu, ratni invalid.

Reč Invalid sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. инвалидус) онај који је неспособан или онеспособљен за службу и зарађи-вање ради издржавања себе и своје породице, нарочито онај који је онеспособљен у рату, ратни инвалид.


Invulnerabilitet neranljivost, nepovredljivost....
Invocirati prizvati, prizivati, dozivati, moliti da,dođe....
Involucija Jðijanje, zamotavanje, obmotavanje; zapl ::t, zamršaj; med. oronjava...
Involukrum zavoj, omotač, pokrivač, oblog; bot. ovojak....
Involvirati umotati, umota-vati, zametati, zamotavati, obviti, obvijati; imati u...
Involvencia pl. med. sredstva za ublažavanje i neutralizovanje žestine nekog le...
Sve reči na slovo i