Skip to main content

Involucija značenje

šta znači Involucija

Na latinici: Definicija i značenje reči Involucija (latinski involutio) Jðijanje, zamotavanje, obmotavanje; zapl ::t, zamršaj;medicina: oronjavanje tela u stare iti (npr. u klimakterijumu), ili pojedinih organa (npr. materine odmah posle porođaja); opadanje, slabljenje;suprotno: evolucija.

Reč Involucija napisana unazad: involucija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. инволутио) Јðијање, замотавање, обмотавање; запл ::т, замршај; мед. ороњавање тела у старе ити (нпр. у климактеријуму), или појединих органа (нпр. материне одмах после порођаја); опадање, слабљење; супр. еволуција.

Slično: 
Invulnerabilitet neranljivost, nepovredljivost....
Invocirati prizvati, prizivati, dozivati, moliti da,dođe....
Involucija Jðijanje, zamotavanje, obmotavanje; zapl ::t, zamršaj; med. oronjava...
Involukrum zavoj, omotač, pokrivač, oblog; bot. ovojak....
Involvirati umotati, umota-vati, zametati, zamotavati, obviti, obvijati; imati u...
Involvencia pl. med. sredstva za ublažavanje i neutralizovanje žestine nekog le...
Sve reči na slovo i