Skip to main content

Investicija značenje

šta znači Investicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Investicija (latinski investitio) ulaganje kapitala u neki unosan posao ili unosno preduzeće; investiciona banka novčani zavod koji daje kredit za ulaganje novca u unosno preduzeće; investicioni zajam zajam koji se zaključuje za privredne korisne ciljeve (npr. za izgradnju železnica, puteva i dr.); investicioni klkmelioracionikredit kredit koji se upotrebljava za popravljanje kakvoće zemljišta, za pretvaranje zemljišta nesposobnog za obrađivanje u sposobne (npr. za isušivanje ritova i ol.).

Reč Investicija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. инвеститио) улагање капитала у неки уносан посао или уносно предузеће; инвестициона банка новчани завод који даје кредит за улагање новца у уносно предузеће; инвестициони зајам зајам који се закључује за привредне корисне циљеве (нпр. за изградњу железница, путева и др.); инвестициони клкмелиорационикредит кредит који се употребљава за поправљање каквоће земљишта, за претварање земљишта неспособног за обрађивање у способне (нпр. за исушивање ритова и ол.).


Invulnerabilitet neranljivost, nepovredljivost....
Invocirati prizvati, prizivati, dozivati, moliti da,dođe....
Involucija Jðijanje, zamotavanje, obmotavanje; zapl ::t, zamršaj; med. oronjava...
Involukrum zavoj, omotač, pokrivač, oblog; bot. ovojak....
Involvirati umotati, umota-vati, zametati, zamotavati, obviti, obvijati; imati u...
Involvencia pl. med. sredstva za ublažavanje i neutralizovanje žestine nekog le...
Sve reči na slovo i