Skip to main content

Invokacija značenje

šta znači Invokacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Invokacija (latinski invocatio) prizivanje, dozivanje, moljenje da dođe.

Reč Invokacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. инвоцатио) призивање, дозивање, мољење да дође.


Invulnerabilitet neranljivost, nepovredljivost....
Invocirati prizvati, prizivati, dozivati, moliti da,dođe....
Involucija Jðijanje, zamotavanje, obmotavanje; zapl ::t, zamršaj; med. oronjava...
Involukrum zavoj, omotač, pokrivač, oblog; bot. ovojak....
Involvirati umotati, umota-vati, zametati, zamotavati, obviti, obvijati; imati u...
Involvencia pl. med. sredstva za ublažavanje i neutralizovanje žestine nekog le...
Sve reči na slovo i