Skip to main content

Ispolkom značenje

Šta znači Ispolkom


Ispolkom

latinica:

Definicija i značenje reči Ispolkom (rus. Ispolkom — Izvršni odbor) 1. Ispolkom Kominterne Izvršni odbor Komunističke internacionale; 2.skraćenica: naziv za Ispolnitelvnvš komitet Soveta rabočih, krestlnskih i krasnoareiskih deputatov (Saveta radničkih, seljačkih i crvenoarmejskih delegata).

Reč Ispolkom napisana unazad: moklopsi

Ispolkom se sastoji od 8 slova.

sta je Ispolkom

Slično:
Išpan župan. ...
Ispolkom 1. Ispolkom Kominterne Izvršni odbor Komunističke interna...
Isperdašiti istegnuti kožu, uglača-ti; fig. istući, izudarati....
Sve reči na slovo I