Skip to main content

Ispolkom značenje

šta znači Ispolkom

Na latinici: Definicija i značenje reči Ispolkom (rus. Ispolkom — Izvršni odbor) 1. Ispolkom Kominterne Izvršni odbor Komunističke internacionale; 2.skraćenica: naziv za Ispolnitelvnvš komitet Soveta rabočih, krestlnskih i krasno-areiskih deputatov (Saveta radničkih, seljačkih i crvenoarmejskih delegata).

Reč Ispolkom sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (рус. Исполком — Извршни одбор) 1. Исполком Коминтерне Извршни одбор Комунистичке интернационале; 2. скр. назив за Исполнителвнвш комитет Совета рабочих, крестлнских и красно-ареиских депутатов (Савета радничких, сељачких и црвеноармејских делегата).


ISPUCALE USNE Kada vazduh sadrži veći procenat vlage, dolazi do sušenja vode u vašim...
Išpan župan. ...
Ispolkom 1. Ispolkom Kominterne Izvršni odbor Komunističke internacionale; 2...
Isperdašiti istegnuti kožu, uglača-ti; fig. istući, izudarati....
Sve reči na slovo i