Skip to main content

Jezero značenje

šta znači Jezero

Na latinici: Definicija i značenje reči Jezero Jezero je prirodno udubljenje, depresija, na kopnu ispunjeno vodom, koje nije direktno povezano sa svetskim morem, a koje je relativno velikih dimenzija. Zvanično u klasifikaciji se ne primenjuje minimalna površina koju treba da zahvata jezero, ali se često pominje da jezero ne bi trebalo da ima površinu ispod 1 hektara. Jezera leže na kopnu i nisu deo okeana, te se stoga ona razlikuju od laguna, a isto tako su veća dublja u odnosu na jezerca, mada ne postoji formalna ili naučna definicija.

Reč Jezero sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Језеро је природно удубљење, депресија, на копну испуњено водом, које није директно повезано са светским морем, а које је релативно великих димензија. Званично у класификацији се не примењује минимална површина коју треба да захвата језеро, али се често помиње да језеро не би требало да има површину испод 1 хектара. Језера леже на копну и нису део океана, те се стога она разликују од лагуна, а исто тако су већа дубља у односу на језерца, мада не постоји формална или научна дефиниција.


Jezero Jezero je prirodno udubljenje, depresija, na kopnu ispunjeno vodom, ko...
Jezus Isus; Jezus Nazarenus Reke Judeorum Isus Nazarećanin, kralj Jevrej...
Jezuitski koji se tiče jezuita, koji je u vezi sa jezuitima, koji je u duhu je...
Jezuitizam učenje Injasija Lojole, osnivača jezuitskog reda; shvatanja i način...
Jezuit pl. jezuiti, članovi ili pristalice „Društva Isusovog", katoličkog r...
Jezan poziv kojim mujezin sa minareta pet puta dnevno poziva muslimane u ...
Sve reči na slovo j