Skip to main content

Jogunast značenje

Šta znači Jogunast

Na latinici: Definicija i značenje reči Jogunast (tur. yogun) tvrdoglav, svojeglav, samovoljan.

Reč Jogunast napisana unazad: tsanugoj

Jogunast se sastoji od 8 slova.

Šta je Jogunast

На Ћирилици: (тур. yогун) тврдоглав, својеглав, самовољан.

Slično: 
Jogurt vrsta kiselog mleka, veoma prijatna ukusa i velike hranljivo-sti; p...
Jogi pristalica religiozno--filozofskog učenja uoga;asket, isposnik, čove...
Joga hinduska filozofija, jedan od šest indijskih filozofskih sistema čij...
Jogunast tvrdoglav, svojeglav, samovoljan....
Sve reči na slovo J