Skip to main content

Kako se pravilno piše 16. ili 16-i

Kako se piše 16.

  Piše se 16. Redni brojevi pišu se sa tačkom iza cifre ili slovima (16. odnosno šesnaesti). Nepravilno je pisanje sa crticom.


16. ili 16-i   Piše se 16. Redni brojevi pišu se sa tačkom iza cifre ili slovima . Nepravi...