Skip to main content

Kako se pravilno piše 4,6 milijardi ili 4,6 milijarde

Kako se piše 4,6 mjardi

  Piše se 4,6 milijardi. Slaganje sa brojevima vrši se u odnosu na poslednji broj, a ovde je to šest.


4,6 milijardi ili 4,6 milijarde   Piše se 4,6 milijardi. Slaganje sa brojevima vrši se u odnosu na poslednji ...