Skip to main content

Kako se pravilno piše 70-e godine XX veka ili osma decenija XX veka

Kako se piše 70-e godine XX veka osma decenija

  Piše se i jedno i drugo. 70-e godine XX veka jesu godine od 1970. do 1979. Osma decenija XX veka obuhvata godine od 1971. do 1980. Dakle, decenije počinju jedinicom i završavaju se nulom. Poslednja godina XX veka je 2000, a prva godina XXI veka je 2001.


70-e godine XX veka ili osma decenija XX veka   Piše se i jedno i drugo. 70-e godine XX veka jesu godine od 1970. do 1979. ...