Skip to main content

Kako se pravilno piše Hipodrom ili hipodrum

Kako se piše Hipodrom

  Piše se hipodrom. Od grčkog hippódromos, prema híppos (konj) i drómos (put, staza, trkalište).


Hipokoristik ili hipokoristika   Piše se hipokoristik. Od grčkog hypokoristikós, što znači umilan. ...
Hiperaktivan ili hiper-aktivan   Piše se hiperaktivan. Prefiksoid hiper-, koji znači nad, iznad, preko, piše...
Histerisati ili histerizirati   Piše se i jedno i drugo. Glagol histerisati znači „imati histeričan napad, ...
Hipodrom ili hipodrum   Piše se hipodrom. Od grčkog hippódromos, prema híppos i drómos . ...
Hidroelektrana ili hidro-elektrana   Piše se hidroelektrana. Prefiksoid hidro-, koji znači voda, vodeni, piše se...