Skip to main content

Kako se pravilno piše Histerisati ili histerizirati

Kako se piše Histerisati

  Piše se i jedno i drugo. Glagol histerisati znači „imati histeričan napad, pokazivati znake histerije; ponašati se histerično, mahnitati, besneti”. Glagol histerizirati znači „(u)činiti histeričnim, izaz(i)vati histeriju kod nekoga” (npr. histerizirati narod).


Hipokoristik ili hipokoristika   Piše se hipokoristik. Od grčkog hypokoristikós, što znači umilan. ...
Hiperaktivan ili hiper-aktivan   Piše se hiperaktivan. Prefiksoid hiper-, koji znači nad, iznad, preko, piše...
Histerisati ili histerizirati   Piše se i jedno i drugo. Glagol histerisati znači „imati histeričan napad, ...
Hipodrom ili hipodrum   Piše se hipodrom. Od grčkog hippódromos, prema híppos i drómos . ...
Hidroelektrana ili hidro-elektrana   Piše se hidroelektrana. Prefiksoid hidro-, koji znači voda, vodeni, piše se...