Skip to main content

Kako se pravilno piše Hvaljenje ili hvalenje

Kako se piše Hvaljenje

  Piše se hvaljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje. Hvaljenje je imenica nastala od glagola hvaliti.


Hvaljenje ili hvalenje   Piše se hvaljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasn...
Hvala lepa ili hvala lepo   Piše se i jedno i drugo. Sa imenicom ženskog roda hvala slaže se pridev u ž...