Skip to main content

Kako se pravilno piše Hvala lepa ili hvala lepo

Kako se piše Hvala lepa

  Piše se i jedno i drugo. Sa imenicom ženskog roda hvala slaže se pridev u ženskom rodu lepa: hvala lepa, hvala najlepša. U skraćenom izrazu hvala (ti) lepo/najlepše, lepo i najlepše su prilozi: hvala lepo, hvala najlepše.


Hvaljenje ili hvalenje   Piše se hvaljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasn...
Hvala lepa ili hvala lepo   Piše se i jedno i drugo. Sa imenicom ženskog roda hvala slaže se pridev u ž...