Skip to main content

Kako se pravilno piše Ikako ili i kako

Kako se piše Ikako

  Piše se i jedno i drugo. Prilog ikako, koji znači na ma koji način, bilo kako, piše se spojeno: dođite ako ikako možete. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: kada i kako posaditi cveće.


Ikuda ili i kuda   Piše se i jedno i drugo. Prilog ikuda, koji znači bilo kud, ma kud, piše se...
Ikoliko ili i koliko   Piše se i jedno i drugo. Prilog ikoliko, koji znači makar koliko, ma koliko...
Ikako ili i kako   Piše se i jedno i drugo. Prilog ikako, koji znači na ma koji način, bilo ka...
Iks zraci ili iks-zraci   Piše se iks zraci. Kada se u spojevima čija je prva sastavnica jednoslovni ...