Skip to main content

Kako se pravilno piše Iks zraci ili iks-zraci

Kako se piše Iks zraci

  Piše se iks zraci. Kada se u spojevima čija je prva sastavnica jednoslovni simbol umesto simbola upotrebi reč, piše se odvojeno: alfa zraci, beta zraci, gama zraci, atomska bomba, hidrogenska bomba itd. Spojevi čija je prva sastavnica jednoslovni simbol pišu se sa crticom: α-zraci, β-zraci, γ-zraci, x-zraci, A-bomba, H-bomba, F-dur, f-mol, g-žica, L-profil, T-profil itd. Prilagođeno pisanje (sa spelovanjem jednoslovnog simbola) takođe se piše sa crticom: Ha-bomba, Ef-dur, ef-mol, ge-žica, El-profil, Te-profil, Be-vitamin, Ce-vitamin itd.


Ikuda ili i kuda   Piše se i jedno i drugo. Prilog ikuda, koji znači bilo kud, ma kud, piše se...
Ikoliko ili i koliko   Piše se i jedno i drugo. Prilog ikoliko, koji znači makar koliko, ma koliko...
Ikako ili i kako   Piše se i jedno i drugo. Prilog ikako, koji znači na ma koji način, bilo ka...
Iks zraci ili iks-zraci   Piše se iks zraci. Kada se u spojevima čija je prva sastavnica jednoslovni ...