Skip to main content

Kako se pravilno piše Vunderkind ili vunderkid

Kako se piše Vunderkind

  Piše se vunderkind. Ta imenica, kojom se u familijarnom govoru označava izrazito nadareno dete, čudo od deteta, potiče od nemačkog Wunderkind (od Wunder – čudo, Kind – dete).


Vukodlak ili Vukodlak   Piše se vukodlak. Imena mitoloških bića koja imaju opšte značenje pišu se m...
Vunderkind ili vunderkid   Piše se vunderkind. Ta imenica, kojom se u familijarnom govoru označava izr...
Vučiji ili vučji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev vučji. Prid...
Vuci ili vukovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice vuk je vuci ili vukovi . ...