Skip to main content

Kako se pravilno piše Vuci ili vukovi

Kako se piše Vuci

  Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice vuk je vuci (vuci-vuka-vucima-vuke-vuci-vucima-vucima) ili vukovi (vukovi-vukova-vukovima-vukove-vukovi-vukovima-vukovima).


Vukodlak ili Vukodlak   Piše se vukodlak. Imena mitoloških bića koja imaju opšte značenje pišu se m...
Vunderkind ili vunderkid   Piše se vunderkind. Ta imenica, kojom se u familijarnom govoru označava izr...
Vučiji ili vučji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev vučji. Prid...
Vuci ili vukovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice vuk je vuci ili vukovi . ...