Skip to main content

Kako se pravilno piše Zanesen ili zanet

Kako se piše Zanesen

  Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola zaneti ima dva oblika – zanesen i zanet. Kod glagola čiji se infinitiv završava na -neti, trpni pridev ima dva podjednako uobičajena oblika, na -nesen i na -net: iznesen i iznet (od izneti), nanesen i nanet (od naneti), odnesen i odnet (od odneti), prenesen i prenet (od preneti), raznesen i raznet (od razneti), unesen i unet (od uneti) itd. Nepravilno je zanešen (iznešen, nanešen itd.).


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...