Skip to main content

Kako se pravilno piše Zaspem ili zaspim

Kako se piše Zaspem

  Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola zasuti (= zatrpati): moram da zaspem tu rupu. Oblici prezenta od glagola zasuti glase: zaspem, zaspeš, zaspe, zaspemo, zaspete, zaspu. Zaspim je prvo lice jednine prezenta od glagola zaspati: kad zaspim, ne čujem telefon. Oblici prezenta od glagola zaspati glase: zaspim, zaspiš, zaspi, zaspimo, zaspite, zaspe. Pojedini gramatičari smatraju da u trećem licu množine glagola zaspati treba dopustiti i oblik zaspu, zbog velike rasprostranjenosti.


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...