Skip to main content

Kako se pravilno piše Zato ili za to

Kako se piše Zato

  Piše se i jedno i drugo. Prilog zato, koji znači zbog toga, stoga, iz tog razloga, piše se spojeno: napolju je hladno, zato se dobro obuci. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: niko nije kriv za to.


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...
  • 2022-05-06 20:36:52

    sada znam vise