Skip to main content

Kako se pravilno piše Zečiji ili zečji

Kako se piše Zečiji

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev zečji. Pridevski sufiks -ji može imati i oblik -iji, ali se preporučuje upotreba kraćeg nastavka: božji, čovečji, dečji, kokošji, kozji, lisičji, mačji, pačji, prepeličji, vražji, vučji itd. Dužem obliku prednost se daje kad se osnova završava suglasničkom grupom, radi lakšeg izgovora: čavčiji, guščiji, ovčiji, plovčiji, vrapčiji itd. Pridev pasji upotrebljava se samo u tom obliku.


Zeleneti ili zeleniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zeleneti znači postajati zelen, dobijati ze...
žešći ili žestokiji   Piše se žešći. Komparativ prideva žestok je žešći, a superlativ najžešći. ...
Zemlja ili zemlja   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Zemlja, piše se kao naziv...
Zečić ili zeka   Piše se i jedno i drugo. Zečić je deminutiv od imenice zec. Zeka je hipoko...
Zečiji ili zečji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev zečji. Prid...
žeti ili žnjeti   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...