Skip to main content

Kako se pravilno piše Zemlja ili zemlja

Kako se piše Zemlja

  Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Zemlja, piše se kao naziv nebeskog tela: kosmički brod šalje signale stanici na Zemlji, milion kilometara daleko od Zemlje, u avgustu mnogi meteoroidi padaju na Zemlju, Zemlja ima jedan prirodni satelit itd. Malim početnim slovom, zemlja, piše se kad ima karakter zajedničke imenice ili se posebno ne naglašava njeno astronomsko značenje, tj. kad ima značenje materije, tla ili prostora, čovekovog boravišta odnosno „ovog sveta”: avion šalje signale stanici na zemlji, četiri kilometra iznad zemlje, meteoroid je pao na zemlju u Americi, nema živog stvora na zemlji, prosulo se po zemlji itd.


Zeleneti ili zeleniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zeleneti znači postajati zelen, dobijati ze...
žešći ili žestokiji   Piše se žešći. Komparativ prideva žestok je žešći, a superlativ najžešći. ...
Zemlja ili zemlja   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Zemlja, piše se kao naziv...
Zečić ili zeka   Piše se i jedno i drugo. Zečić je deminutiv od imenice zec. Zeka je hipoko...
Zečiji ili zečji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev zečji. Prid...
žeti ili žnjeti   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...