Skip to main content

Kako se pravilno piše A kapela ili akapela

Kako se piše A kapela

  Piše se a kapela. Od italijanskog a cappella, što znači kao u kapeli.


A kapela ili akapela   Piše se a kapela. Od italijanskog a cappella, što znači kao u kapeli. ...