Skip to main content

Kako se pravilno piše Afekat ili afekt

Kako se piše Afekat

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz afekt. Suglasničke grupe kt i nt u rečima stranog porekla mogu se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne moraju. Međutim, u savremenom srpskom standardu jedino su obični oblici afekt, aspekt, eksperiment, ekvivalent, insekt, kompliment, kontinent, prospekt itd.


Afekat ili afekt   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz afekt. Suglasničke grupe...