Skip to main content

Kako se pravilno piše Agnostik ili ateista

Kako se piše Agnostik

  Piše se i jedno i drugo. Agnostik je onaj koji smatra da je nemoguće znati da li bog postoji. Ateist(a) je onaj koji ne veruje u postojanje boga, bezbožnik.


Agrumi ili agrum   Piše se agrumi. Imenica muškog roda agrumi ima samo množinu. To je zajednič...
Agrokombinat ili agro-kombinat   Piše se agrokombinat. Prefiksoid agro-, koji znači poljoprivredni, piše se ...
Agnostik ili ateista   Piše se i jedno i drugo. Agnostik je onaj koji smatra da je nemoguće znati ...