Skip to main content

Kako se pravilno piše Ahilova peta ili ahilova peta

Kako se piše Ahilova peta

  Piše se Ahilova peta. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov, -ev, -in, naziv stručnog ili simboličkog karaktera ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom: Gordijev čvor, Halejeva kometa, Hukov zakon, Kolumbovo jaje, Molotovljev koktel, Morzeova azbuka, Njutnovi zakoni, Pančićeva omorika, Pandorina kutija, Potemkinova sela itd.


Ahilova peta ili ahilova peta   Piše se Ahilova peta. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od ...