Skip to main content

Kako se pravilno piše Ajde ili hajde

Kako se piše Ajde

  Pravilno je i jedno i drugo. Oblici sa h, hajde, hajdemo, hajdete, bolji su nego ajde, ajdemo, ajdete. Krnji oblici hajd, hajdmo, hajte pišu se bez apostrofa.


Ajde ili hajde   Pravilno je i jedno i drugo. Oblici sa h, hajde, hajdemo, hajdete, bolji su...