Skip to main content

Kako se pravilno piše Angloamerikanci ili Anglo-Amerikanci

Kako se piše Angloamerikanci

  Piše se i jedno i drugo. Angloamerikanci su Amerikanci engleskog porekla i jezika. Anglo-Amerikanci su Englezi i Amerikanci (zbirno i autonomno uzeto). Isto tako, prema značenju imenica pišu se prisvojni pridevi angloamerički i anglo-američki.


Antitalenat ili anti-talenat   Piše se antitalenat. Prefiksoid anti-, koji znači protiv, suprotan, naspram...
Antioksidans ili antioksidant   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Anglicizam ili anglizam   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Aničin ili Anicin   Piše se Aničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Anektirati ili aneksirati   Piše se anektirati. Od latinskog annectere, što znači pripojiti, prisajedin...
Antarktik ili Antartik   Piše se Antarktik. To je složenica od grčkih reči antí i arktikós . Antar...