Skip to main content

Kako se pravilno piše Antarktik ili Antartik

Kako se piše Antarktik

  Piše se Antarktik. To je složenica od grčkih reči antí (protiv; suprotan; naspraman) i arktikós (severni). Antarktik, oblast Zemlje oko Južnog pola, dobio je ime po tome što se nalazi na suprotnoj strani od Arktika, oblasti Zemlje oko Severnog pola.


Antitalenat ili anti-talenat   Piše se antitalenat. Prefiksoid anti-, koji znači protiv, suprotan, naspram...
Antioksidans ili antioksidant   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Anglicizam ili anglizam   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Aničin ili Anicin   Piše se Aničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Anektirati ili aneksirati   Piše se anektirati. Od latinskog annectere, što znači pripojiti, prisajedin...
Antarktik ili Antartik   Piše se Antarktik. To je složenica od grčkih reči antí i arktikós . Antar...