Skip to main content

Kako se pravilno piše Antihrist ili antihrist

Kako se piše Antihrist

  Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Antihrist, piše se kad se odnosi na protivnika Hrista, satansko biće koje će se pojaviti uoči sudnjeg dana. Malim početnim slovom, antihrist, piše se kad se upotrebljava u figurativnom značenju bezbožnik, neprijatelj hrišćanstva ili šaljivo nestašan dečak, mangup, nevaljalac.


Antitalenat ili anti-talenat   Piše se antitalenat. Prefiksoid anti-, koji znači protiv, suprotan, naspram...
Antioksidans ili antioksidant   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Anglicizam ili anglizam   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Aničin ili Anicin   Piše se Aničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Anektirati ili aneksirati   Piše se anektirati. Od latinskog annectere, što znači pripojiti, prisajedin...
Antarktik ili Antartik   Piše se Antarktik. To je složenica od grčkih reči antí i arktikós . Antar...