Skip to main content

Kako se pravilno piše Apstraktan ili abstraktan

Kako se piše Apstraktan

  Piše se apstraktan. Od latinskog abstractus, što znači misaon, mislen, pojmovni. U latinskom se piše sa b, ali se u srpskom, nakon jednačenja suglasnika u prefiksu ab- (zvučno b ispred bezvučnog s prelazi u svoj bezvučni parnjak p), piše sa p. Isto tako, apstrakcija, apstrakcionizam, apstrakt, apstraktnost.


Apriori ili a priori   Piše se apriori. Od latinskog a priori, što znači nezavisno od iskustva, za...
Apropo ili a propo   Piše se apropo. Od francuskog à propos, što znači kada je o tome reč, u vez...
Apscisa ili apcisa   Piše se apscisa. Od latinskog abscissa , što znači otrgnuta . U latinskom ...
Apstraktan ili abstraktan   Piše se apstraktan. Od latinskog abstractus, što znači misaon, mislen, pojm...
Apsorpcija ili absorpcija   Piše se apsorpcija. Od latinskog absorptio, što znači usisavanje, upijanje,...
Aparthejd ili aparhejd   Piše se aparthejd. Ta imenica, kojom se označava politika rasne segregacije...