Skip to main content

Kako se pravilno piše Azijac ili Azijat

Kako se piše Azijac

  Piše se i jedno i drugo. Stanovnik Azije je Azijac a stanovnica Azijka. Prisvojni pridev je azijski. Oblici Azijat, Azijatkinja, azijatski upotrebljavaju se danas u ekspresivnom značenju (sa negativnim prizvukom za označavanje osobe koja se ponaša na način karakterističan za Aziju u negativnom smislu).


Azbestni ili azbesni   Piše se azbestni. Glas t se čuva u pridevima od stranih osnova : aoristni, ...
Azot ili nitrogen   Piše se azot. Oblici nitrogen, nitrogenski javljaju se u lošim prevodima u...
Azijac ili Azijat   Piše se i jedno i drugo. Stanovnik Azije je Azijac a stanovnica Azijka. Pri...
Azijski ili aziski   Piše se azijski. Kada se od imenica čija se osnova završava na -j naprave p...