Skip to main content

Kako se pravilno piše Bambadava ili banbadava

Kako se piše Bambadava

  Piše se bambadava. Taj prilog, koji znači sasvim badava, vrlo jeftino (npr. kupiti bambadava) ili potpuno uzalud (npr. bambadava se truditi), složenica je od turskih reči bam (sasvim, potpuno) i bedava (besplatno).


Bacil ili bakcil   Piše se bacil. Ta imenica, kojom se označava bakterija koja ima oblik štapi...
Babaroga ili babaroga   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom piše se kad se odnosi na k...
Balkanski ratovi ili Balkanski ratovi   Piše se balkanski ratovi. Malim početnim slovom pišu se nazivi ratova u mno...
Bademantil ili bade mantil   Piše se bademantil. Ta imenica, kojom se označava ogrtač, obično od frotira...
Bambadava ili banbadava   Piše se bambadava. Taj prilog, koji znači sasvim badava, vrlo jeftino ili ...
Bar ili barem   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...