Skip to main content

Kako se pravilno piše Bleđi ili blediji

Kako se piše Bleđi

  Piše se bleđi. Komparativ prideva bled je bleđi, a superlativ najbleđi.


Bliži ili bliskiji   Piše se bliži. Komparativ prideva blizak je bliži, a superlativ najbliži. ...
Bleđi ili blediji   Piše se bleđi. Komparativ prideva bled je bleđi, a superlativ najbleđi. ...
Blaži ili blažiji   Piše se blaži. Komparativ prideva blag je blaži, a superlativ najblaži. ...
Bledeti ili blediti   Piše se i jedno i drugo. Glagol bledeti znači postajati bled. Glagol bledi...