Skip to main content

Kako se pravilno piše čak ili štaviše ili čak štaviše

Kako se piše čak štaviše

  Pravilno je čak i štaviše. Čak je rečca za isticanje, isto kao i štaviše. Obe rečce imaju isto značenje – pored svega. Izraz čak štaviše je pleonazam jer obe reči znače isto, pa je jedna od njih suvišna. Pravilno je reći ili čak ili štaviše, a nikako obe reči istovremeno: čak/štaviše, mislim da ona nije u pravu.


čahura ili čaura   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica čaura. ...
čarci ili čarki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice čarka glase čar...
častan ili časan   Piše se častan. Međutim, časna , časno , časni , jer se t gubi iz suglasnič...
čarobničin ili čarobnicin   Piše se čarobničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
čangrizati ili džangrizati   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji glagol čangrizati. Isto tako, ...
Caričin ili caricin   Piše se caričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...