Skip to main content

Kako se pravilno piše čarobničin ili čarobnicin

Kako se piše čarobničin

  Piše se čarobničin. U toj reči izvršena je palatalizacija (u prisvojnim pridevima izvedenim od vlastitih ili zajedničkih imenica c prelazi u č kada se nađe ispred vokala i ili e).


čahura ili čaura   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica čaura. ...
čarci ili čarki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice čarka glase čar...
častan ili časan   Piše se častan. Međutim, časna , časno , časni , jer se t gubi iz suglasnič...
čarobničin ili čarobnicin   Piše se čarobničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
čangrizati ili džangrizati   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji glagol čangrizati. Isto tako, ...
Caričin ili caricin   Piše se caričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...