Skip to main content

Kako se pravilno piše časkom ili časom

Kako se piše časkom

  Pravilno je i jedno i drugo. Ta dva priloga imaju isto značenje (na brzinu, za vrlo kratko vreme, začas, brzo) i ravnopravno se upotrebljavaju.


čahura ili čaura   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica čaura. ...
čarci ili čarki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice čarka glase čar...
častan ili časan   Piše se častan. Međutim, časna , časno , časni , jer se t gubi iz suglasnič...
čarobničin ili čarobnicin   Piše se čarobničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
čangrizati ili džangrizati   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji glagol čangrizati. Isto tako, ...
Caričin ili caricin   Piše se caričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...