Skip to main content

Kako se pravilno piše časna ili častna

Kako se piše časna

  Piše se časna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči. Isto tako, časno (ne častno), časni (ne častni), jer se t gubi iz suglasničke grupe stn i u srednjem rodu jednine i u sva tri lica množine.


čahura ili čaura   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica čaura. ...
čarci ili čarki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice čarka glase čar...
častan ili časan   Piše se častan. Međutim, časna , časno , časni , jer se t gubi iz suglasnič...
čarobničin ili čarobnicin   Piše se čarobničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
čangrizati ili džangrizati   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji glagol čangrizati. Isto tako, ...
Caričin ili caricin   Piše se caričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...