Skip to main content

Kako se pravilno piše čovečiji ili čovečji

Kako se piše čovečiji

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev čovečji. Pridevski sufiks -ji može imati i oblik -iji, ali se preporučuje upotreba kraćeg nastavka: božji, dečji, kokošji, kozji, lisičji, mačji, pačji, prepeličji, vražji, vučji, zečji itd. Dužem obliku prednost se daje kad se osnova završava suglasničkom grupom, radi lakšeg izgovora: čavčiji, guščiji, ovčiji, plovčiji, vrapčiji itd. Pridev pasji upotrebljava se samo u tom obliku.


čobaničin ili čobanicin   Piše se čobaničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
čoha ili čoja   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
čovečiji ili čovečji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev čovečji. Pr...