Skip to main content

Kako se pravilno piše čvršći ili čvrstiji

Kako se piše čvršći

  Piše se čvršći. Komparativ prideva čvrst je čvršći, a superlativ najčvršći.


Cviljenje ili cvilenje   Piše se cviljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasn...
čvršći ili čvrstiji   Piše se čvršći. Komparativ prideva čvrst je čvršći, a superlativ najčvršći....