Skip to main content

Kako se pravilno piše Dug ili dugačak

Kako se piše Dug

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba prideva upotrebljavaju se kako u prostornom tako i u vremenskom značenju: dug/dugačak tunel, dug/dugačak govor. Dug je podjednako često u obe upotrebe, a dugačak se češće upotrebljava za prostor, ali može isto tako označavati i vreme. Komparativ i superlativ su im isti i glase duži, najduži ili (manje obično) dulji, najdulji.


Dušman ili dušmanin   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Dugodnevica ili dugodnevnica   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu dugodnevica...
Dug ili dugačak   Pravilno je i jedno i drugo. Oba prideva upotrebljavaju se kako u prostorno...
Dušebrižnik ili dušobrižnik   Pravilno je i jedno i drugo. Dušebrižnik je rasprostranjen oblik, mada je p...